Скачать песню Vahag Atabekyan - Aveli Aveli в mp3 или слушать бесплатно

Текст песни

Элэлэ, элэлэ, элэлэ
Элэлэ гей, олэг, ирига, исма, аляшин, анасабриали
Кулли марра, дихраб, арабали, дамса, харнили
Хектемен, нерохи, амариали, усибни, бэлбали